Hasplar

Hasplar byggs för olika bandbredder och coilvikter. Allt från odrivna hasplar med manuell expansion till drivna dubbelhasplar med hydraulisk expansion. Programmet omfattar även horisontella s.k. pallhasplar.

Hasplarna kan utrustas med ett brett optionsprogram för tillhållning, sidostöd, laddstolar och automatisk inställning av driftsparametrar.

Se även: www.coiltech.com.tr

Hasplar med manuell expansion

Drivna eller odrivna hasplar med manuell expansion av coilhållaren.

Hasplar med hydraulisk expansion

Drivna och odrivna hasplar med hydraulisk expansion

Dubbelhasplar

Dubbelhasplar tillverkas med manuell alternativ motoriserad expansion samt rotation
av haspelkroppen

Pallhasplar

Drivna pallhasplar eller s.k. horisontella hasplar för avhaspling av band direkt från pall.