Klippsträckor

Vi erbjuder två grundkoncept av klippsträckor.

Se även: www.coiltech.com.tr

Standard klippsträckor

Standardlinjer som är den mest kostnadseffektiva lösningen för företag med lägre volymer. Dessa linjer är ofta utrustade med standard riktverk utan speciella krav på riktresultatet.

Klippsträckor för hög volym

Högvolymslinjer med hög produktionskapacitet och med möjlighet att inkludera avancerade riktverk för höga planhetskrav. Dessa linjer lämpar sig för företag med höga volymer som t.ex. klipp- och stålcenter som säljer formatklippt plåt.