Förstärkning inom elkonstruktion

 

Vi hälsar Henrik Håkansson hjärtligt välkommen som en värdefull förstärkning inom programmering och elkonstruktion. Henrik började sin tjänst den 13 mars och är direkt i hetluften med de många nya styrsystem som vi idag har i order både för nya presslinjer och för uppgradering av befintliga pressar.

Henrik, som tidigare arbetat med förebyggande underhåll med fokus på programmering och styrsystem, kommer främst att arbeta med vårt program av styrsystem för pressar och presslinjer.