Tranemo hydraulpress

TRANEMO DP-200 SN

Uppfyller kraven för manuell drift i öppna verktyg. 

Objektsnummer: 11193

Teknisk specifikation:
Tillverkad 1974
Presskraft:
-Huvudcylinder 200 ton
-Mothållscylinder 110 ton
– Utstöter 15 ton

Ingående utrustning:
SICK Ljusridå.