Görans vagn tryckvagn

TRYCKVAGN

Fin tryckvagn med hyfsat nybytta bromsar. Trycket funkar som det ska, däcken fina. Stått under tak.