AUTOMATISERING AV 250-TONS PRESSLINA

Tomac bandanläggning

NKC i Göteborg tillverkar bl.a. lagerringar för kul- och rullager i en mängd olika dimensioner. Ämnet till dessa ringar stansas från coil i en 250-tons presslinje. Uppdraget från NKC var att öka produktiviteten i presslinjen med fokus på kortare ställtider, förbättrad kvalitet och ergonomi i arbete i och omkring linjen.

Då pressens kapacitet är tillräcklig med avseende på presskraft, verktygsrummets dimension samt pressens slaghastighet beslöts att pressens skulle mekaniskt renoveras och styrsystemet uppgraderas. Vidare skulle bandanläggningen bytas till en modern anläggning med fokus på reducering av ställtiderna.

Arbetet med renovering, uppgradering av styrsystem samt installation av ny Tomac bandanläggning utfördes under semestern för att minimera stopptiden för produktionen.

Styrsystemet FLEXI Pressline sammanför pressens och matarens parametrar som recepthanteras för respektive verktyg och ger operatören en central operatörspanel för hele linjen.

Tomac anläggningen har en kapacitet i materialdimension på 600 x 4 mm och hanterar coilvikter upp till 5 ton. Den består av ett s.k. mätande/matande riktverk som tillsammans med haspeln är monterad på gemensam bottenplatta. Detta spar utrymme och underlättar laddningen av ny bandände in i pressen.

I åtagandet ingick även CE-märkning av komplett anläggning och installation av skyddslösning runt anläggningen.