Nyhetsbrev september

Den mest framträdande händelsen på Olsons Maskinservice AB under september var genomförandet av en FAT (Factory Acceptance Test). Inom en snar framtid kommer två bandanläggningar att transporteras till ORTIC i Borlänge för att monteras ihop. Dessa bandanläggningar inkluderar dubbelhaspar, bandriktare, valsmatare och två 75-ton Sangiacomopressar. Detta är en betydelsefull affär för Olsons och ORTIC, som…

Läs vidare