Dax att byta styrsystem på din press?

FLEXI presstyrning till excenterpressar

Det är ofta lång livslängd på gamla välbyggda excenterpressar om de är föremål för löpande underhåll där man tidigt kan registrera och planera åtgärder för normalt slitage, innan de orsaker större haverier. Däremot är ett snabbt växande problem för dessa maskiner den allt mer akuta bristen på reservdelar till pressens gamla styrsystem. Vi har idag…

Läs vidare

Hursan produktionspress till pressföretag i Danmark.

Hursan hydraulpress 100 ton

Installationen av Hursan hydraulpress är i sin slutfas hos ledande danskt pressföretag. Pressen skall ingå i en produktionscell och betjänas av två stycken robotar. Pressen är Hursans modell CTP 77/540 med presskraft 100 ton. Pressen har en max slaglängd på 500 mm med en borddimension på 800 x 500 mm. Liksom alla Hursans pressar levereras…

Läs vidare