160-TONS PRESSLINJE TILL MORAKNIV

Morakniv AB tillverkar, som namnet antyder, knivar. För att rationalisera sin tillverkning av knivblad har man beställt en strömlinjeformad presslinje där fokus legat på standardisering av befintlig verktygspark och reducerade ställtider.

Pressen är en CHINFONG modell SC1-160 en 4-pelarpress med presskraft 160 ton och bordstorlek 2000 x 750 mm. Pressen är utrustad med en TOMAC bandmatare för bandbredd 300 mm. 

Vidare är pressen utrustad med komplett system för verktygsfastspänning med hydrauliska spännelement och rullister.

Presslinjen kommer att styras med vårt system FLEXI Pressline med central operatörspanel med recepthantering av presslinjens samtliga funktioner.

Installation sker under våren 2018.